Naše služby

ARCHITECTURAL AND ORNAMENTAL IRON WORK

Forged Wrought Iron - hand crafted Artistic Architectural Iron work. Products include gates, railings, light fixtures, furniture, sculpture, decorative items and much more. Owner and artisan, Roman Hoferík, uses traditional techniques to create custom products. These elements; hand forging, hammering and cutting, are carefully woven into each project and present an elegant finished product. We install all the products that we build which ensures quality is maintained from design to completion.
Through our metal work, we strive to bring satisfaction to generations with everything we produce. Whether we're creating a hand-forged work of art or a structural element for your home or building, you won't be disappointed. Our strong work ethic, paired with an aspiration for success, makes customer service one of our utmost priorities.

Service and quality are just two of the many benefits we offer.

 

Kované železo - ručne vyrábané umelecké architektonické diela. Medzi výrobky patria brány, zábradlia, svietidlá, nábytok, socha, ozdobné predmety a mnoho ďalšieho. Ako remeselník, používam tradičné techniky na výrobu vlastných výrobkov. Tieto prvky; ručné kovanie, tepanie a spájanie sú starostlivo tkané do každého projektu a predstavujú elegantný hotový výrobok. Nainštalujeme všetky produkty, ktoré vyrábame a ktoré zabezpečujú udržanie kvality od návrhu až po dokončenie.
Prostredníctvom umeleckého spracovania sa snažím prinášať generáciám spokojnosť so všetkým, čo vyrábame. Či už vytvárame ručne kované umelecké dielo alebo štrukturálny prvok pre váš domov alebo budovu, nebudete sklamaní. Silná pracovná etika spojená s úsilím o úspech robí zo zákazníckeho servisu jednu z najvyšších priorít.

Servis a kvalita sú len dve z mnohých výhod, ktoré ponúkame.

Prihlásenie