Blacksmith

​Forged Wrought Iron hand crafted Artistic Iron work.

Iron forged with love.
My clients come to me looking to fill an empty space in their home with a piece of metal work that looks like it has always been there. Fully integrate forge fences, garden gate, fountains, wells, outriggers, window bars, handrails, stair railings, candle holders, fireplace tools, grave cross,tombs and tombs with scriptures and candlesticks,sculpture , and other decorative metal work with their surroundings. I take into account architectural style, structure, functionality, and my clients vision to create custom work that fits its environment and my clients needs. The transformation of the metal with heat and controlled force, changing the shape from cold and hard into beautiful and delicate. Each piece of metal has a story to its shape.The effort that has been spent to create the movement or warmth of the piece is told with each hammer blow. Art craft reminds the artist of the humanity we all share, and how closely all of our lives and journeys are connected. Contact me and we can discuss how to fill that empty space in your home with beautiful new art.

 

Železo kované s láskou.
Kované ploty, záhradné brány, fontány, studne, výložníky, výplne okien, zábradlia, zábradlia schodov, držiaky na sviečky, krbové náradie, náhrobný kríž, hrobky a hrobky s písemami a svietnikmi, sochárstvo a ďalšie dekoratívne práce. Beriem do úvahy architektonický štýl, štruktúru, funkčnosť a víziu svojich klientov pri tvorbe vlastnej práce, ktorá vyhovuje prostrediu a potrebám svojich klientov. Transformácia kovu pomocou tepla a kontrolovanej sily, zmena tvaru z chladného a tvrdého na krásny a jemný. Každý kus kovu má príbeh v jeho tvare. Úsilie, ktoré sa vynaložilo na vytvorenie pohybu horúceho kusu kovu, rozpráva pri každom údere kladivom. Umelecké remeslo, ktoré zdieľame všetci, pripomína ako úzko súvisia všetky naše životy a cesty. Kontaktujte ma a môžeme diskutovať o tom, ako naplniť prázdny priestor vo vašej domácnosti nádherným novým umením.

Kované výrobky

Prihlásenie